Skip to main content
Artist

Gry Harrit (DK)

(DK)
Show: Lørdag

Professionel musiker siden 1986. Medvirker på ca. 90-100 indspillede albums, har tourneret flittigt som korsanger for bl.a. Poul Krebs, Allan Olsen, Sebastian m.fl. og medvirket i diverse tv-shows i 80’erne og 90’erne. Musikudgivelser i eget navn, “Album” (2015) og “Transformer” (2020). Uddannet cand.scient.pol. et MA, 2003. Deltager i den offentlige debat under emner relateret til musikbranchen, senest med artiklerne

“Vupti – så gjorde Hans Bonde kvinderne til B-holdet” i Gaffa og “Sexisme er udtryk for markedsfejl” i politiken.

https://gaffa.dk/artikel/145994/kommentar-vupti-sa-gjorde-hans-bonde-kvinderne-til-b-holdet/?fbclid=IwAR0JDtILGZLYNx-SUlve3CvBSnZe1SxWJe2TeupEl3grh-2kpVTHygvOKoU)

https://politiken.dk/debat/art7982224/Sexismedebatten-er-udtryk-for-markedsfejl?fbclid=IwAR2G2Qb8a4P1vfaw_v3K1W_Q4kDbMSHYhMZb1khCNy3PoeJ8u0h1tCdGDSQ

Foreningen Musikbevægelsen af 2019

Foreningen er modtager af DMF Københavns “Ildsjælspris 2021”

samt “Steppeulvens Initiativpris 2021”

Om Foreningen:

Foreningen Musikbevægelsen af 2019 er udsprunget af Facebookgruppen Musikbevægelsen af 2019 og arbejder for at skabe ligestilling for kvinder og kønsminoriteter i den danske musikbranche.

Det gør vi ved at facilitere forskellige initiativer som kan styrke netop lige rettigheder, muligheder og pligter i branchen. Disse initiativer indebærer debatter, sammenkomster, writingcamps, medlemsweekender, talks og konstruktiv omtale i medierne.

Vi tror på, at vi ved at styrke fællesskabet, kan skabe den nødvendige opbakning og handlekraft der skal til for at ændre den skævvridning der er i den danske musikbranche, når det kommer til repræsentation af køn, etnicitet, alder, seksualitet og handicap.

Vi opfordrer alle, inklusiv os selv, til at være opmærksomme på at både tale og handle på inkluderende vis, således at vi sammen kan ændre den repræsentation der er i den danske kultur. Bred repræsentation giver et omfavnende og bredt kulturliv – lad os alle give hinanden gode forbilleder at se op til.

https://foreningenmusikbevaegelsen.dk/


https://foreningenmusikbevaegelsen.dk/

Gry Harrit - shows:

Gry Harrit - venues: