NY VENUE: THE CIRCUS / NY TID: Kl. 11.00
Event /

Om Nødvendigheden af Fællesskaber – Musikbevægelsen Af 2019

TalkZone

Køb Billet

11:00

17 september, 2022

The Circus (Flakhaven)

Kunstnere som spiller på dette event

Denne ”Talk” tager udgangspunkt i behovet for fællesskaber. Panelet repræsenterer flere forskellige fællesskaber, som publikum vil lære nærmere at kende. Vi skal tale om, hvad vi havde forestillet os, at netværket skulle kunne, og – ikke mindst – hvad det har vist sig at kunne. Hvad var det vi savnede? Vidste vi, at det manglede? Hvilken forskel oplever vi hver især, at det har gjort i vores liv og hvad hører vi andre sige? Og har det dannet grobund for nye initiativer? 

Vi skal også tale om, hvordan vi ser det folde sig ud i fremtiden. Vil vi fortsat have brug for kønsopdelte fællesskaber? Hvordan skaber vi rummelige fællesskaber for alle? Hvor langt ind i musikbranchen kan vi se, at fællesskaberne går? Kan fællesskaberne hjælpe os til at finde det publikum, der interesserer sig for den musik vi laver, hvis ikke det lykkedes at komme igennem hos de store kommercielle og konventionelle gatekeepers? Her følger en præsentation af paneldeltagerne, deres baggrund og hvilken platform vi/I hver især repræsenterer.

Mvh Gry Harrit – Forperson for Foreningen Musikbevægelsen af 2019

 

GRY HARRIT – Moderator/ Forperson for Foreningen Musikbevægelsen af 2019

Musikbevægelsen af 2019 er hovedsalig et netværk, der har sin styrke i en Facebookgruppe af samme navn. Facebookgruppen er for piger, kvinder og andre køn (kønsminoriteter), der på den ene eller anden måde har en tilknytning til musikbranchen. Facebookgruppen er derfor ikke for cis-mænd, selvom de skulle være nysgerrige og enige i gruppens formål. Formålet med facebookgruppe er først og fremmest at man lærer hinanden at kende og har et sted i den danske musikbranche, hvor man kan tage plads uden at blive minoriseret. Ønsket er at skabe et rum og en kultur – hvor man indbyrdes hjælper, bruger og synliggør hinanden – til inspiration for hinanden og verden omkring.
Ud af Facebookgruppen er der udsprunget en forening, der arbejder for ligestilling mellem kønnene i musikbranchen. Foreningen tager initiativer, der har som formål at skabe vidensdeling samt at bringe forskellige problemstillinger indenfor feltet op i den offentlige debat og i branchen. 

Gry Harrit er – udover at være forperson for Foreningen Musikbevægelsen af 2019 – sanger/sangskriver og har været professionel musiker i mere end 30 år. Hun har medvirket på over 100 albums, har tourneret flittigt med navne som Sebastian og Poul Krebs, og debuterede som solist i 2015. Har indtil nu to udgivelser i eget navn.

 

RIKKE ØSTERGAARD – Beats By Girlz

Beats By Girlz tilbyder undervisning, viden og netværk omkring elektronisk musikproduktion for piger, kvinder, trans- og ikke-binære personer.

Musik er selvfølgelig for alle. Men musikuddannelser og -branchen er domineret af cis-drenge og -mænd. Vi vil gerne arbejde for mere diversitet i dette billede, både for at flere kommer i gang med at opleve glæden ved at skabe musik, men også for at alle musikelskere får endnu mere forskelligt musik at lytte på.
Gennem et Beats By Girlz-forløb bliver deltagerne bedre rustet til at spille musik med alle køn. Samtidig får de nogle rollemodeller at spejle sig i samt fællesskaber med hinanden.

Rikke Østergaard er producer, sangskriver og artist under navnet O/RIOH, næstforperson og underviser for Beats by Girlz, bestyrelsesmedlem hos Autor og stifter af pladeselskabet Cech Records og musikdatabasen WE’RE HERE, begge med fokus på LGBTIQA+-fællesskaber.

 

GRY COLDING – Kvinder i Musik (KIM)

#KIM er en Aarhusbaseret nonprofitorganisation, der kæmper for feminin og nonbinær repræsentation og diversitet på den danske musikscene. For kønsuligheden findes alle steder, også i musikbranchen, —og det vil vi gerne lave om på.

Vi tror på at kunst og kultur skal afspejle verden, som den tager sig ud. Alsidig. Derfor har #KIM siden 2018 sat det højest på dagsordenen at arbejde på at udfordre og stille skarpt på kønsubalancen i musikbranchen. Både på og bagved scenen, og altid med en 50/50 fordeling som minimum og ALTID i kvindernes/kønsminoriteternes favør.

Det gør vi ved at agere talerør for et felt, der som en nichebranche, bærer på at være strukturelt og kulturhistorisk præget af en ulige kønsfordeling. Vi debatterer, nuancerer og udfordrer den skæve repræsentation gennem sociale medier, debatter og koncerter. Dette, for at give branchen stemme og ansigt, gennem en flerdimensionel, bred repræsentation, som afspejler virkeligheden.

Gry Colding Ebbesen (hun/hende, De/Dem) er freelance musiker og kunstner. Kunstnerisk leder i #KIM, sanger/sangskriver/komponist & kreativt hjerte bag astro-pop projektet MoonBee.
Uddannet fra Det Jyske Musikkonservatorium i Aarhus med BA i sang & sammenspil og en master i sangskrivning. Underviser derudover i sang, sangskrivning og produktion og agerer art director/presse ansvarlig i produktionsselskabet MIAW Productions.

 

MALLE KAAS – Women in Live Music (WILM)

Malle Kaas har været live lydtekniker igennem 2 årtier som autodidakt, og var i 2013 med til at grundlægge den globale organisation ‘Soundgirls.org‘. I 2017 trådte hun ud af Soundgirls for at grundlægge den europæiske organisation ‘Women In Live Music’ (WILM), som er et fællesskab for kvinder og andre minoriteter, der arbejder bag scenen indenfor koncerter med produktion, teknik og logistik.

 

HEIDI HARTMANN – Ladies Lounge Club

Heidi Hartmann er stifter af eventbureauet Ladies Lounge Club, som arrangerer populære musikevents, foredrag, festivaller og større koncerter i LBGT+ sammenhæng med fokus på det kvindelige publikum.

Fælleskabet er udgangspunktet i LLC, og der har været et udtalt behov for et inkluderende community, der strækker sig ud over Danmarks grænser.

Ladies Lounge Clubs mangfoldighedsvision er at øge repræsentationen samt synligheden af LGBT+ kunsterne, bands samt DJ’s på den danske musikscene. Fælleskabet er udgangspunktet i LLC, og der har været et udtalt behov for et inkluderende community, der strækker sig ud over Danmarks grænser.

Heidi Hartmann fortæller:

“Ladies Lounge Clubs vigtigste formål er at øge mangfoldigheden og bidrage til større inklusion og synlighed af LGBT+ kunstnere. Vi ønsker samtidig at skabe musikalske eventoplevelser af høj kvalitet på offentlige caféer og anerkendte koncertsteder, der normalt huser et bredt publikum. Jeg arbejder for, at kvinderne som minoritet får en større stemme på den danske og gerne internationale musikscene.”

 

STINE LIEBMAN – Grown Up Gold

GrownUp Gold er et initiativ, der arbejder for at skabe mere aldersdiversitet og aldersrepræsentation i den danske musikbranche. 

Grundlaget beror på, at det er umådelig svært som musiker/artist/musikskaber +35, som endnu ikke er breaket, at blive signet af pladeselskaber, spillet i radioen og booket til koncerter, særligt indenfor pop- og mainstreamkultur, og ikke mindst som kvinde eller kønsminoritet.

GrownUp Gold vil gerne skabe en platform for upcoming- og mellemlags-artister +35 og ønsker at synliggøre både den ulighed mellem kønnene, som eksisterer i musikbranchen, men også den aldersproblematik, som kommer oven i den manglende ligestilling.

GrownUp Gold ønsker ydermere at synliggøre flere rollemodeller +35 og vise den yngre generation, at (musiker)livet ikke er slut, bare fordi man er fyldt 40, 50 eller 60 og håber med dette initiativ at kunne bidrage til at styrke den musikalske fødekæde. 

Statistikker viser, at den målgruppe, der bruger flest penge på kultur er kvinder +45. Et publikum, som musikbranchen lader til at have glemt eller ikke give nogen værdi, men en målgruppe, som vi i GrownUp Gold meget gerne vil hverve.

Stine Liebman står bag GrownUp Gold. Hun er uddannet rytmisk musiker fra Syddansk Musikkonservatorium med sang som hovedfag og udgiver minimalistisk melankolsk ambient pop i eget navn. Derudover lever hun af at være selvstændig musiker, speaker, dubber og komponist, og underviser også i sang, kor og teambuilding. Hun har en efteruddannelse som coach og mentaltræner fra Empowermind plus en videreuddannelse i stemmerehabilitering fra Anne Rosing Instituttet og en projektlederuddannelse fra Ledernes Kompetence Center. 


Se artistprofil: